ISPORUKA I UGRADNJA

AT-transport

Isporuka i ugradnja​

Većina naših proizvoda je osetljiva na ogrebotine i mehanička oštećenja, a statistika pokazuje da je preko 95% ošetećenja nastaje tokom neadekvatnog prevoza i ugradnje. U našem slučaju, statistika nije u pravu :), pravilno zapakovan proizvod i transport našim specijalizovanim vozilima mogućnost oštećenja svode na minimum.

Profesionalne ekipe za rad na terenu su obučene za ugradnju nove, odnosno zamenu postojeće stolarije i elemenata korišćenjem najsavremenije opreme, mašina i alata, uz primenu najviših standarda zaštite na radu, kao i prostora u kome se radovi izvode.

/** tawk.to cahtbot **/